Cennik

Koszty wykonania naszej usługi oraz termin jej wykonania ustalamy indywidualnie z naszym klientem.

Od czego zależy koszt wyceny?

Zobacz jakie czynniki wpływają na koszt wyceny

Koszt sporządzenia wyceny zależy od następujących czynników:

  • terminu wykonania czynności szacunkowych,
  • kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i
    przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)
  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • Cenę usługi oraz termin jej wykonania ustalamy każdorazowo indywidualnie z zamawiającym przed
    sporządzeniem wyceny z uwzględnieniem czynników przedstawionych powyżej.

Serdecznie zapraszamy.

 

Wyceń swoją nieruchomość już dziś