O firmie BRI WYCENY

„Od 2010 roku prowadzę firmę BRI WYCENY Bernadeta Żylińska której fundamentem jest moje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wyceny nieruchomości. Firma specjalizuje się w profesjonalnej wycenie wszelkiego typu nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz przedsiębiorstw. Podstawą tej działalności są uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zajmujemy się przede wszystkim szacowaniem wartości nieruchomości, a także szeroko pojętym doradztwem na rynku nieruchomości. Działamy na terenie całej Polski.”

Z poważaniem
Bernadeta Żylińska

Bernadeta Żylińska

Rzeczoznawca Majątkowy, Nr uprawnień: 6032, Właściciel

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalność administracja. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Hodowla Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje bogate doświadczenie opiera na wieloletniej pracy przy wycenie nieruchomości.

W swojej karierze podejmuje się skomplikowanych wycen zarówno na zlecenie instytucji państwowych, przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Zajmuje się wyceną nieruchomości na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności banków, podziału majątku, wypłaty odszkodowań, rozliczeń nakładów poczynionych na nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów.

Ponadto zbiera informacje niezbędne do badań nad wpływem naziemnej infrastruktury technicznej na wartość rynkową nieruchomości. Posiada bogate kwalifikacje zawodowe (odbyte szkolenia znaleźć można w zakładce szkolenia.) Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie oraz biegły sądowy z dziedziny szacowania nieruchomości przy Sadzie Okręgowym w Bydgoszczy, Koszalinie, Słupsku, Poznaniu.

 

Witam serdecznie, 

W naszych działaniach kierujemy się dobrem i interesem klienta. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych, firm, urzędów oraz samorządów. Wykonaliśmy już setki wycen na terenie całej Polski. Do zleceń podchodzimy indywidualnie, z należytą dokładnością i starannością. W pracy zawsze pamiętamy o obowiązujących przepisach i kierujemy się etyką zawodową. Zapewniamy terminowe i jakościowo bardzo dobre wykonawstwo wycen w konkurencyjnych cenach.”

Magdalena Piechocka

Kierownik Oddziału Bydgoszcz

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- specjalność filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada sześcioletnie doświadczenie w dziedzinie administracji i marketingu. 

Zajmuje się planowaniem i koordynacją procesów administracyjnych firmy (przepływu dokumentacji w firmie, organizowanie działań pracowników), a także wdrażaniem działań marketingowych. Posiada certyfikat Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy potwierdzający kompetencje w zakresie “Negocjacji i techniki sprzedaży pod kątem eksportu” oraz “Negocjacji i poszukiwania kanałów dystrybucji
i odbiorców na rynkach zagranicznych

Tomasz Pietrasiński

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – specjalność finanse. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracował w sektorze bankowości i obrotu nieruchomościami. W firmie odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z procesem szacowania nieruchomości. Ze względu na znajomość zagadnień administracyjnych i finansowych koordynuje realizację wszystkich projektów.

Monika Zielińska

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej -kierunek Geodezja i Kartografia. Posiada doświadczenie w zakresie
administracji prac geodezyjnych oraz w zakresie wsparcia merytorycznego Kierowników Projektu S5 oraz komórek
organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy. Specjalizuje się w kontroli spełniania wymogów kontraktowych, weryfikacji dokumentacji oraz czynnościach kontrolnych w terenie. W zakres jej obowiązków wpisuje się także prowadzenie akt związanych z szacowaniem wartości nieruchomości.

Jerzy Pamula

– Specjalista ds. bazy danych

Absolwent Politechniki Gdańskiej na wydziale Elektroniki. Posiada bogate – ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pośrednictwa nieruchomości potwierdzone licencją Ministra Infrastruktury w 2008 roku. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim na kierunku Wycena Nieruchomości. Posiada uprawnienia w zakresie sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. W firmie pełni funkcje specjalisty ds. bazy danych. Kontroluje rejestr cen i wartości nieruchomości, prowadzi czynności porównawcze i sprawdza poprawność danych.

Agnieszka Roseker-Przyborowska

– Asystentka rzeczoznawcy majątkowego
(praktykantka z wyceny nieruchomości)

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej o specjalności Geodezja Gospodarcza  (studia magisterskie) oraz Geodezja i Szacowanie Nieruchomości.  Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy z 8 letnim stażem, a w latach 2011 – 2014 – wykładowca na Wydziale Geodezji i Kartografii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Posiada uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik- geodeta. Aktualnie odbywa w firmie praktykę zawodową z wyceny nieruchomości. Wysokie kwalifikacje i posiadane umiejętności wykorzystuje podczas analizy operatów szacunkowych pod względem zgodności i poprawności. Specjalizuje się w opracowaniu projektów i operatów szacunkowych nieruchomości komercyjnych.

Jakub Worona

– Specjalista ds.nieruchomości

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie specjalność Wycena nieruchomości. Posiada doświadczenie zawodowe w firmie Integro Group w Poznaniu świadczącej usługi wyceny nieruchomości.

Agnieszka Marach-Andruszkiewicz

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą spraw sądowych zdobyła pracując jako stażysta w X Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W Kancelarii Patentowej LECH zajmowała się pełną obsługą przedsiębiorców w uzyskaniu prawnej ochrony marki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym oraz w prawie własności intelektualnej.

W firmie czuwa nad poprawnością prawnych aspektów operatów szacunkowych oraz weryfikację dokumentacji w postępowaniach sądowych.

Wioleta Sierocka

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja administracja publiczna. 

Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie administracji. . Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie pracy. 

W firmie zajmuje się prowadzeniem dokumentacji kancelaryjno-biurowej oraz organizowaniem sprawnej pracy biura (tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur)

skontaktuj się z nami