O firmie BRI WYCENY

„Od 2010 roku prowadzę firmę BRI WYCENY Bernadeta Żylińska której fundamentem jest moje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wyceny nieruchomości. Firma specjalizuje się w profesjonalnej wycenie wszelkiego typu nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz przedsiębiorstw. Podstawą tej działalności są uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zajmujemy się przede wszystkim szacowaniem wartości nieruchomości, a także szeroko pojętym doradztwem na rynku nieruchomości. Działamy na terenie całej Polski.”

Z poważaniem
Bernadeta Żylińska

Bernadeta Żylińska

Rzeczoznawca Majątkowy (nr uprawnień: 6032), Właściciel

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalność administracja. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Hodowla Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje bogate doświadczenie opiera na wieloletniej pracy przy wycenie nieruchomości.

W swojej karierze podejmuje się skomplikowanych wycen zarówno na zlecenie instytucji państwowych, przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Zajmuje się wyceną nieruchomości na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności banków, podziału majątku, wypłaty odszkodowań, rozliczeń nakładów poczynionych na nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów.

Ponadto zbiera informacje niezbędne do badań nad wpływem naziemnej infrastruktury technicznej na wartość rynkową nieruchomości. Posiada bogate kwalifikacje zawodowe (odbyte szkolenia znaleźć można w zakładce szkolenia.) Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie oraz biegły sądowy z dziedziny szacowania nieruchomości przy Sadzie Okręgowym w Bydgoszczy, Koszalinie, Słupsku, Poznaniu.

 

Witam serdecznie, 

W naszych działaniach kierujemy się dobrem i interesem klienta. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych, firm, urzędów oraz samorządów. Wykonaliśmy już setki wycen na terenie całej Polski. Do zleceń podchodzimy indywidualnie, z należytą dokładnością i starannością. W pracy zawsze pamiętamy o obowiązujących przepisach i kierujemy się etyką zawodową. Zapewniamy terminowe i jakościowo bardzo dobre wykonawstwo wycen w konkurencyjnych cenach.

Izabela Szymanowska-Szczepańska

– Specjalista ds. administracji

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii – specjalność bankowość oraz na Wydziale Ekonomii – specjalność Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Wykładowca na Bydgoskiej Szkole Bankowej.

W firmie odpowiada za planowanie i koordynację procesów administracyjnych, udział w przetargach, prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej oraz sprawną pracę biura.

Wioleta Sierocka

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja administracja publiczna. 

Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie administracji. . Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie pracy. 

W firmie zajmuje się prowadzeniem dokumentacji kancelaryjno-biurowej oraz organizowaniem sprawnej pracy biura (tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur)

Agnieszka Marach-Andruszkiewicz

– Rzeczoznawca Majątkowy (nr uprawnień: 7914), prawnik

 Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą spraw sądowych zdobyła pracując w X Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W Kancelarii Patentowej LECH zajmowała się pełną obsługą przedsiębiorców w uzyskaniu prawnej ochrony marki.

Specjalizuje się w obsłudze spraw sądowych i urzędowych oraz w sporządzaniu projektów operatów szacunkowych nieruchomości komercyjnych.

Joanna Piotrowska

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Marketing i Zarządzanie (studia magisterskie) oraz kierunku Wycena nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (studia podyplomowe). Aktualnie odbywa praktykę zawodową z wyceny nieruchomości. Doświadczenie zawodowe w zakresie nieruchomości zdobywała pracując przez 11 lat w kancelarii notarialnej, gdzie zajmowała się analizą dokumentów oraz sporządzaniem projektów aktów notarialnych.

Monika Zielińska

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej -kierunek Geodezja i Kartografia. Posiada doświadczenie w zakresie
administracji prac geodezyjnych oraz w zakresie wsparcia merytorycznego Kierowników Projektu S5 oraz komórek
organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w kontroli spełniania wymogów kontraktowych, weryfikacji dokumentacji oraz czynnościach kontrolnych w terenie. W zakres jej obowiązków wpisuje się także prowadzenie akt związanych z szacowaniem wartości nieruchomości.

Paulina Dobrowolska

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Administracja. Kierunkowe doświadczenie zawodowe uzyskała poprzez pracę w urzędzie, jak również w kancelarii patentowej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w prawie administracyjnym.

Jako specjalista ds. nieruchomości jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Emilia Łuczak

– Architekt, specjalista ds. inwentaryzacji

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Architektura i Urbanistyka. Specjalizuje się w wykonywaniu inwentaryzacji architektonicznych budynków i lokali, a także sporządzaniu dokumentacji wraz z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.

Julia Grejczyk

Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Geodezja i Kartografia (studia inżynierskie) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy na kierunku Wycena Nieruchomości (studia podyplomowe).  Dodatkowe doświadczenie oraz wiedzę z tematyki nieruchomości zdobywała podczas rocznego stażu w biurze zajmującym się wyceną nieruchomości. Jako specjalista ds. nieruchomości jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Klaudia Niespodziana

– Asystent rzeczoznawcy majątkowego

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek: gospodarka nieruchomościami.  W trakcie studiów odbywała praktyki zawodowe pod okiem rzeczoznawcy majątkowego. Doświadczenie zawodowe związane z nieruchomościami zdobyła w pracy na stanowisku ds. administrowania obiektami w Poczcie Polskiej S.A.   

W firmie zajmuje się głównie nieruchomościami mieszkaniowymi. Do jej obowiązków należy m. in. pomoc w  opracowywaniu dokumentacji formalno-prawnej i fotograficznej wycenianych obiektów.

Jakub Worona

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie specjalność Wycena nieruchomości. Posiada doświadczenie zawodowe w firmie Integro Group w Poznaniu świadczącej usługi wyceny nieruchomości. Jako specjalista ds. nieruchomości jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Radosław Albiński

– Specjalista ds. bazy danych

Swoją przygodę z nieruchomościami zaczął niedawno, w tej chwili jest słuchaczem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W firmie pełni rolę specjalisty ds. bazy danych oraz wspomaga rzeczoznawcę majątkowego w przygotowaniu i realizacji oględzin nieruchomości.

Małgorzata Kwiatkowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania- kierunek ekonomia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na SGH w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w bankowości. Jako specjalista ds. nieruchomości jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Marta Sopel

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Zarządzanie ze specjalnością Inwestycje i Nieruchomości (studia magisterskie) oraz kierunku Wycena Nieruchomości (studia podyplomowe). Ukończyła także praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobyła już podczas studiów, jako stażystka w dziale wyceny nieruchomości w Banku Hipotecznym PKO SA, a następnie, jako asystent Rzeczoznawcy Majątkowego.

skontaktuj się z nami