O firmie BRI WYCENY

„Od 2010 roku prowadzę firmę BRI WYCENY Bernadeta Żylińska, której fundamentem jest moje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wyceny nieruchomości. Firma specjalizuje się w profesjonalnej wycenie wszelkiego typu nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz przedsiębiorstw. Podstawą tej działalności są uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zajmujemy się przede wszystkim szacowaniem wartości nieruchomości, a także szeroko pojętym doradztwem na rynku nieruchomości. Działamy na terenie całej Polski.”

Z poważaniem
Bernadeta Żylińska

Bernadeta Żylińska

Rzeczoznawca Majątkowy (nr uprawnień: 6032), Właściciel

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalność administracja. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Hodowla Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje bogate doświadczenie opiera na wieloletniej pracy przy wycenie nieruchomości.

W swojej karierze podejmuje się skomplikowanych wycen zarówno na zlecenie instytucji państwowych, przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Zajmuje się wyceną nieruchomości na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności banków, podziału majątku, wypłaty odszkodowań, rozliczeń nakładów poczynionych na nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów.

Ponadto zbiera informacje niezbędne do badań nad wpływem naziemnej infrastruktury technicznej na wartość rynkową nieruchomości. Posiada bogate kwalifikacje zawodowe (odbyte szkolenia znaleźć można w zakładce szkolenia.) Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie oraz biegły sądowy z dziedziny szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, Toruniu, Koszalinie, Słupsku, Poznaniu.

Witam serdecznie, 

W naszych działaniach kierujemy się dobrem i interesem klienta. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych, firm, urzędów oraz samorządów. Wykonaliśmy już setki wycen na terenie całej Polski. Do zleceń podchodzimy indywidualnie, z należytą dokładnością i starannością. W pracy zawsze pamiętamy o obowiązujących przepisach i kierujemy się etyką zawodową. Zapewniamy terminowe i jakościowo bardzo dobre wykonawstwo wycen w konkurencyjnych cenach.

Beata Błaszkiewicz

– Koordynator relacji z klientami
Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na Wydziale Turystyki i Rekreacji, kierunek hotelarstwo, turystyka zdrowotna I odnowa biologiczna.

Posiada doświadczenie w pracy biurowej i obsłudze klienta dzięki odbytym praktykom w renomowanych hotelach.

W firmie zajmuje się prowadzeniem dokumentacji kancelaryjno-biurowej oraz organizowaniem sprawnej pracy biura (tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur)

Ksenia Kiszka

– Koordynator relacji z klientami

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach na Wydziale Ekonomii, kierunek rachunkowość i przepisy podatkowe. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako recepcjonistka oraz asystentka działu handlowego.

Jako pracownik biura prowadzi rejestr zleceń, dba o prawidłowy obieg korespondencji, weryfikuje wnioski potrzebne do wyceny, a także archiwizuje dokumenty.

Karolina Świder

– Pracownik biura

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku filologia rosyjska. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w zagranicznej firmie deweloperskiej przy projektach kompleksów mieszkalnych oraz prywatnych rezydencji.

Jako pracownik biura jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Joanna Rogowska

– Specjalista ds. finansów

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu (studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing) oraz Wydziału Prawa i Administracji (studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, prawa podatkowego, finansów oraz prawa pracy. Swoje zainteresowania w obszarze HR rozwijała jako coach i certyfikowany konsultant 4 strefowego modelu zachowań MaxieDISC. Z branżą nieruchomości łączy ją licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami. W naszej Firmie czuwa nad bezpieczeństwem finansowym i usprawnianiem procesów biznesowych.

Joanna Piotrowska

– Starszy specjalista ds. nieruchomości
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Marketing i Zarządzanie (studia magisterskie) oraz kierunku Wycena nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (studia podyplomowe). Aktualnie odbywa praktykę zawodową z wyceny nieruchomości. Doświadczenie zawodowe w zakresie nieruchomości zdobywała pracując przez 11 lat w kancelarii notarialnej, gdzie zajmowała się analizą dokumentów oraz sporządzaniem projektów aktów notarialnych.

Jakub Worona

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie specjalność Wycena nieruchomości. Posiada doświadczenie zawodowe w firmie Integro Group w Poznaniu świadczącej usługi wyceny nieruchomości.

Monika Zielińska

– Specjalista ds. nieruchomości
Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej -kierunek Geodezja i Kartografia. Posiada doświadczenie w zakresie
administracji prac geodezyjnych oraz w zakresie wsparcia merytorycznego Kierowników Projektu S5 oraz komórek
organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w kontroli spełniania wymogów kontraktowych, weryfikacji dokumentacji oraz czynnościach kontrolnych w terenie. W zakres jej obowiązków wpisuje się także prowadzenie akt związanych z szacowaniem wartości nieruchomości.

Paulina Dobrowolska

– Specjalista ds. nieruchomości
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z Wyceny Nieruchomości na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Kierunkowe doświadczenie zawodowe uzyskała poprzez pracę w urzędzie, jak również w kancelarii patentowej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w prawie administracyjnym.

Jako specjalista ds. nieruchomości jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Klaudia Niespodziana

– Asystent rzeczoznawcy majątkowego

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek: gospodarka nieruchomościami.  W trakcie studiów odbywała praktyki zawodowe pod okiem rzeczoznawcy majątkowego. Doświadczenie zawodowe związane z nieruchomościami zdobyła w pracy na stanowisku ds. administrowania obiektami w Poczcie Polskiej S.A.   

W firmie zajmuje się głównie nieruchomościami mieszkaniowymi. Do jej obowiązków należy m. in. pomoc w  opracowywaniu dokumentacji formalno-prawnej i fotograficznej wycenianych obiektów.

Edyta Żylińska

– Certyfikator energetyczny budynków
Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierunek budowa jachtów (studia inżynierskie) oraz zarządzania i inżynierii produkcji (studia magisterskie).
Jest w trakcie odbywania studiów podyplomowych na kierunku Certyfikacja i Audyt energetyczny budynków.
W firmie zajmuje się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej.
Posiada uprawnienia Certyfikatora Energetycznego nadane przez Ministerstwo Rozwoju (nr wpisu 17880).

Małgorzata Kwiatkowska

– Specjalista ds. nieruchomości

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania- kierunek ekonomia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na SGH w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w bankowości. Jako specjalista ds. nieruchomości jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Daria Sobocińska

– Pracownik biura

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe (studia I stopnia) oraz na Wydziale Prawa i Ekonomii, kierunek – Administracja (studia II stopnia).

Jako pracownik biura jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Aleksandra Tomczak

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych – kierunek socjologia. Doświadczenie zawodowe zyskała poprzez wieloletnią pracę w kancelarii komorniczej, gdzie zajmowała się m.in. egzekucją z nieruchomości.

Jako pracownik biura jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

Kamila Rosińska

Jest słuchaczem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W firmie pełni rolę specjalisty ds. bazy danych oraz wspomaga rzeczoznawcę majątkowego w przygotowaniu i realizacji oględzin nieruchomości.

Sebastian Kortas

– Stażysta

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku prawo (studia magisterskie). Podczas studiów był zaangażowany w pracę na rzecz Studenckiej Poradni Prawa Własności Intelektualnej i Normalizacji funkcjonującej przy Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji.

Jako pracownik biura jest wsparciem rzeczoznawcy majątkowego przy tworzeniu operatów szacunkowych.

skontaktuj się z nami