Szkolenia

Mamy wykwalifikowaną załogę. Dowodem na to są przebyte szkolenia, które podniosły naszą wartość rynkową i odzwierciedlają naszą wiedzę i umiejętności.

Lista zaświadczeń

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz powyższych szkoleń

 • „Wartość rynkowa nieruchomości wg KSWP nr 1 Wartość Rynkowa i Wartość odtworzeniowa – przykłady wycen”
 • „Wartość odtworzeniowa – przykłady wycen”
 • „Sprzedaż działek budowlanych i gruntów rolnych”
 • „Skuteczność i efektywność, czyli jak zarządzać sobą w czasie?”
 • „Wycena nieruchomości nietypowych – przykłady wycen”
 • „Zmiany przepisów prawnych dotyczące warsztatu rzeczoznawcy majątkowego”
 • „Być lepszym – szkolenia szansą dla Ciebie”
 • „Konstruktywne radzenie sobie ze stresem”
 • „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”
 • „Metodyka wyliczania wynagrodzeń i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu”
 • ”Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych , pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości”.
 • „Problemy prawne i praktyczne przy sprzedaży działek budowlanych – kompendium wiedzy”
 • „Podejście kosztowe”
 • „Kurs kosztorysowania”
 • „Podatki w obrocie nieruchomościami”
 • „Wycena wartości lasu, drzew pojedynczych i drzewostanów”
 • „Projektant wnętrz”
 • „Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości”
 • „Użytkowanie zasobów leśnych R.14”
 • „Zachowanie asertywne w pracy biegłego sądowego”
 • „Kompendium wiedzy z prawa budowlanego na temat działek budowlanych – służebności gruntowych, możliwość zabudowy działki, zmiany jej przeznaczenia oraz zagadnienie dróg dojazdowych do działek w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami”.
 • „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo – podatkowych”
 • „Odpowiedzialność cywilna i karna biegłych sądowych”
 • „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
 • „Wycena wartości lasu , drzew pojedynczych i drzewostanu”
 • „Podatki w obrocie nieruchomościami”
 • „Wycena ograniczonych praw rzeczowych – wybrane zagadnienia i omówienie przykładów praktycznych”
 • „Najczęściej popełniane błędy rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych – teoria, praktyka, orzecznictwo KOZ,SA,KA”
 • „Podatki w działalności zawodowej i gospodarczej rzeczoznawcy majątkowego”